štvrtok 11. júna 2015

Like a HIPPIES

Ahojte. Asi každý pozná alebo aspoň počul slovo Hippies ( hipis, hipisáci). Inak aj deti kvetov. Večne usmiatí ľudia ovešaní korálkami, čelenkami oblečení do všetkých farieb zeme. Áno hipisáci. Táto komunita vznikla na začiatku 60.r v Amerike a mnohí sa domnievajú, že to bolo akoby povstanie voči vojne medzi USA a Vietnamom. Veď už známy slogan LOVE & PEACE ( MIER & LÁSKA ) niečo napovedá. Život hiposáka bol život v súlade s prírodou a s myšlienkou " Zajtra bude lepšie ". Nemať domov,  prespávať v parkoch a navzájom sa milovať. Komunita si pod heslom Flower - Power ( kvet - sila ) získala čoraz viac nadšencov, ktorí sa k nej s veľkým nadšením pripájali. Sila myšlienky, ktorú si Hipisáci niesli, postupne zaplavila svet. Ľudia dúfali, že je možné žiť v mieri, láske bez vojny.  Krásna predstava no bohužiaľ nereálna.  Možno aj to bol dôvod prečo hnutie Hippies hľadalo potešenie inde. Drogy a nezáväzný sex zrazu prinášali pocit očakávaného šťastia. Svet síce poznal ďalšie heslo " Make love not wear" ( Milujte sa - nerobte vojnu ) no zrazu svet získaval pocit blaženosti v Lsd a heroíne a tu sa etapa Hippies končí.

A ako by ste takého Hipisáka spoznali? Ak by ste žili v 60.r určite by ste ho spoznali a rovnako je tomu aj teraz. Ich štýl teda extravagancia sa niesla v znamení všetkých farieb na oblečení, vo vlasoch kvety, čelenky či gorále a topánky?  Na tie zabudnite!  Hippies jedine bosí :-)

Etapa hippies je za nami hoci síce ešte nikdy úplne nezanikla. Veď je príjemné vedieť,  že okrem militantov sú aj tí, ktorí veria v lepšie zajtrajšky.
Okrem myšlienok však svoje znovuzrodenie prežíva aj ich móda a už dlhší čas - kvety, farby, čelenky krása tohto leta! :-)

Hello. I thing that everyone knows about hippies. Otherwise, children of flowers. Evermore smiling people with beads, headbands with every color of Earth on their clothing. This community was founded at the beginning 60.r in America and many believe that it was as if the uprising against the war between the US and Vietnam. The slogan Love & Peace says it all. Life of Hippies was with harmony with nature and with idea " Tomorrow will better " . No home, sleep in the parks and to love each other. The community under the slogan " Flower - Power " gained more and more enthusiasts. People believed that world could be better without war with love and peace. The beautiful vision but unreality. Maybe that's the reason why Hippies have found happiness elsewhere. The drugs and casual sex brought feeling happiness. The world although recognized new password " Make love not war " but suddenly a world won feeling bliss in Lsd and heroin and here the phase of Heppies was end.

If you lived in 60. years definitely you recognizedd that before you is hippie. Their style therefore extravagance bore in the colors on clothing, in hairs flowers, headbands, beads and shoes? Forget!  Hippies were only barefoot.

Hippies stage is from us even although has never completely ceased to exist. After all, it is nice to know that in addition to militants are also those who believe in a better tomorrow.
Except to ideas but rebirth is experiencing the fashion and for a long time - flowers, colors, headbands beauty this summer! :-)Dress - F&F, Headband - F&F, Shoes - China

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára